Kontakt

Najszybszy sposób – formularz kontaktowy

Załącznik - jeśli jest konieczny.

Dane adresowe

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

Infolinia ogólna:
(61) 646 73 30

Infolinia dedykowana:
(61) 646 99 95
Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem ‚infolinia dedykowana’